Pierwsza edycja festiwalu 27- 29.05.2010

Picture


W środowisku młodego pokolenia twórców niezależnych ciągle brakuje miejsca prezentacji różnorodnych form artystycznych, które często są niezauważalne w głównym nurcie polityki kulturalnej miasta. Wielu młodych artystów nie ma gdzie prezentować swoich prac. Dzieje się tak również z twórcami niepełnosprawnymi.


Głównym celem festiwalu - oprócz dążenia do stworzenia miejsca prezentacji młodych aktorów teatralnych, zespołów muzycznych, plastyków, rzeźbiarzy i innych twórców - jest promowanie sztuki niezależnej, integracja środowiska artystycznego, edukacja kulturalna oraz wykształcenie odbiorców sztuki.
Chcielibyśmy, aby przestrzeń festiwalu była polem dyskusji, gdzie przy pomocy najróżniejszych środków artystycznych poruszane będą problemy społeczne - te większe, jak na przykład uzależnienie, przemoc, nietolerancja, alienacja czy homofobia, oraz mniejsze, dotyczące naszej codzienności: małych radości, absurdu i marzeń widzianych z perspektywy młodych osób.

Chcielibyśmy, aby festiwal udowodnił, że sztuka jest na wyciągnięcie ręki, a każdy może być jej twórcą i uczestnikiem. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć możliwości kontaktu z drugim człowiekiem i zawiązać nowe przyjaźnie.

Organizatorzy:

Współorganizator
Picture

Patronat medialny: